Kimberly Nicholas om valet att skaffa barn – ur klimatsynpunkt

Kimberly Nicholas, Universitetslektor vid Lunds universitet och en av författarna bakom den uppmärksammade studien om barn och klimat: “The climate change mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions".

Vad är det bästa vi kan göra för klimatet?
– Efter att ha jämfört och sammanställt 39 olika akademiska studier och klimatavtrycks-kalkylatorer kom vi fram till att det fanns fyra individuella klimatval som bidrar drastiskt till minskade utsläpp. Äta en plantbaserad kost, leva bil-fritt, skippa flyget och planera mindre familjer. För personer med höga utsläpp (vilket är de flesta av oss här i Sverige) är det viktigt att minska våra utsläpp dramatiskt. Vi har möjligheten och förutsättningarna att göra kloka val med miljön i åtanke samtidigt som vi upprätthåller – eller rent av ökar – vår livskvalitet.

Valet att skaffa barn anses vara ett av det mest klimatpåfrestande, varför?
– Att få ett barn är ett enormt stort beslut i alla avseenden – personligen, professionellt och ekonomiskt. Vår forskning visar att det också är det överlägset största valet när det gäller klimatet. Enkelt sagt: att addera fler människor i länder med höga utsläpp betyder mycket mer koldioxid i atmosfären.
Anledningen till detta är, ur ett livscykelperspektiv, att beräkningarna tar hänsyn till all klimatpåverkan ett barn skulle göra i sitt liv, men även deras eventuella avkommor.
I vår studie har vi bara fokuserat på resultat för industrialiserade, högemitterande länder som USA och Japan. Klimatpåverkan av att ha ett barn i ett lågemitterande land som Bangladesh är dramatiskt lägre.

Om en redan har barn, hur ska en tänka då?
– Unga människor är några av de mest utsatta för klimatförändringen. Ett barn som föds nu, i ett utvecklat land, har goda chanser att leva till 2100. Vid den tidpunkten kommer förmodligen världen se helt annorlunda ut beroende på om vi stannat kvar i business as usual, eller om världen har ställt om. Om de barn som föds nu växer upp med samma höga utsläpp som sina föräldrar, kommer de att ärva en värld av farliga klimatförändringar.
Individer som önskar ett barn och känner till riskerna med okontrollerade klimatförändringar kan ses som hoppets röst om att världen kommer bli en bättre plats och att vi faktiskt kan ta itu med denna utmaning. Det kan bli en morot för att ta ansvar och att vara med i arbetet för att minska klimatföroreningarna så snabbt som mänskligt möjligt. Många föräldrar är oroliga över världen deras barn ärver och är beredda att jobba hårt för att ändra sina personliga utsläpp, likväl som samhälls- och systemåtgärder för att skydda sina barn.

I er rapport står det att siffran grundar sig i att våra barn lever som vi, men att den att klimatavtrycket kan reduceras kraftigt? Hur gör en för att minska sina barns utsläpp?
– Människor som bestämmer sig för att bli föräldrar har anledning att bry sig om framtiden på grund av sina barn. Den livsstil som föräldrar uppfostrar sina barn i har en enorm klimatpåverkan, särskilt i fråga hur du förflyttar din familj och vad du ger dem att äta. Att leva bil- och flygfritt och äta en växtbaserad kost skulle kraftigt minska familjens klimatavtryck. Genom att sträva efter att minska flygresor, bilkörning eller köttförbrukning till hälften är man en bra bit på vägen.
Ett samhälle som stoppar förbränning av fossila bränslen och minskar antalet boskap rejält kan kraftigt minska klimatpåverkan av ett extra barn, eftersom det barnet skulle födas i ett hållbart samhälle.

Klimatklubben .se