Frida Hylander, Klimatpsykologerna, varför kämpar inte varenda prick för klimatet? 

Hej Frida Hylander från @klimatpsykologerna, varför kämpar inte varenda prick för klimatet? 

– För oss som har tagit på oss klimatglasögonen kan det verka oförståeligt. Faktum är att många fortfarande inte uppfattar klimatförändringarna som ett akut hot Kunskapen om hur stora konsekvenserna blir om vi inte vänder utvecklingen brister. Andra har tagit till sig, blir överväldigade av oro och skjuter sedan informationen ifrån sig. Det finns också en liten grupp som fortfarande ifrågasätter klimatförändringarnas existens, så kallade klimatförnekare. Att personer som förnekar människans inblandning i den eskalerande uppvärmningen inte är några klimatkämpar är lätt att förstå, svårare att greppa är de personer som säger sig vara oroade men inte agerar. 

Vad är det med klimatet som är så svårt att ta in?

– Det är en rad faktorer som försvårar uppfattningen av klimathotets dignitet. Klimatförändringarna kan kännas långt bort i tid och rum. Många här i Sverige har (åtminstone fram till i somras) inte upplevt konsekvenserna av klimatförändringarna på nära håll, utan pratar (fortfarande!) om klimatförändringarna som något som sker i framtiden och någon annanstans. Vårt beteende påverkas starkare av saker som sker nära. Vi har också svårare att uppfatta risker som sker gradvis och inte kan ses med blotta ögat, vilket ju tyvärr stämmer in på ökningen av koldioxid i atmosfären. Det här är några anledningar till att skogsbränderna och extremhettan i somras blev en ögonöppnare för många: klimatkrisen blev plötsligt påtaglig och skrämmande nära. 

Vad krävs för att poletten ska trilla ner för oss?

– Det ligger en oerhörd kraft i att många människor agerar tillsammans för att visa både folket och politikerna att vi tar den här krisen på allvar. Media har också en viktigt roll – att ta upp klimatkrisen som något som påverkar varje del av samhället och våra liv. Inte bara som en enskild sidofråga. Vi behöver inse att vi befinner oss i en situation som påverkar oss alla, vare sig vi vill eller inte – och där vi alla har ett ansvar både i att agera för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna, men också för att börja anpassa våra liv efter vad forskarna säger är en hållbar nivå. 

Klimatklubben .se